Oferuję

 • konsultacje, terapię i pomoc psychologiczną dla dorosłych, nastolatków i dzieci

 • psychoterapię indywidualną

 • terapię wspierającą

 • terapię psychologiczną dla dzieci lękliwych, nadpobudliwych, z zaburzeniami koncentracji uwagi i ADHD, z problemami szkolnymi

 • porady dla rodziców

 • szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, rodziców i dzieci 

 

Pomagam osobom, które ...

 • potrzebują wsparcia w rozwiązaniu swoich problemów

 • chcą poradzić sobie ze stresem i negatywnymi emocjami

 • pragną poprawić relacje z innymi ludźmi

 • pragną lepiej zrozumieć siebie i dokonać zmian w swoim życiu

 • cierpią z powodu zaburzeń depresyjnych lub lękowych

 • cierpią z powodu zaburzeń emocjonalnych lub zaburzeń osobowości

 • borykają się z zaburzeniami odżywiania

 • potrzebują wsparcia i metod do radzenia sobie wychowując dziecko "trudne" np. z nadpobudliwością czy z ADHD

 • cierpią z powodu straty bliskiej osoby

 • znajdują się w trudnej sytuacji życiowej lub doświadczają kryzysu

 • potrzebują pomocy w radzeniu sobie z własną chorobą lub chorobą bliskiej osoby

 • pragną poradzić sobie z problemami w pracy

 

Ponadto oferuję

 • wsparcie psychologiczne dla rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

 • pomoc psychologiczną osobom borykającym się z problemem bezpłodności

 • wsparcie dla rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie

 • pomoc psychologiczną osobom, które utraciły dziecko

 

Oferuję także wsparcie psychologiczne i warsztaty dla kobiet w ciąży oraz rodziców małych dzieci, a w tym ...

 • pracę nad lękiem przed nadchodzącą zmianą życiową i pomoc w przygotowaniu się do podjęcia nowych ról życiowych

 • pomoc w łagodzeniu lęku przed porodem

 • pracę nad ambiwalentnymi uczuciami wobec dziecka i wsparcie w trudnościach z zaakceptowaniem ciąży

 • wsparcie psychologiczne w ciąży z powikłaniami

 • wsparcie emocjonalne dla rodziców w rozwiązywaniu problemów związanych z opieką nad niemowlęciem i małym dzieckiem