Zrozumienie   Zaufanie   Dyskrecja   Pomoc 

 

Kim jestem?

 

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, certyfikowanym asystentem psychodramy, z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem.
Prowadzę psychoterapię i pomoc psychologiczną dla osób dorosłych, które chcą poprawić relacje z innymi ludźmi, rozwiązać bieżące problemy czy też napotykają na swojej drodze życiowej różnego rodzaju kryzysy, jak i dla osób cierpiących na depresję, nerwicę, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia osobowości.

Prowadzę także terapię i pomoc psychologiczną dla dzieci. Pracuję z dziećmi nieśmiałymi, lękliwymi, nadpobudliwymi, z zaburzeniami koncentracji uwagi i ADHD. Udzielam także porad rodzicom wychowującym dzieci z tego typu problemami.

Zajmuję się także pracą nad problemami kobiet będących w ciąży, problemami matek, czy rodziców wychowujących "trudne" dziecko.

W pracy terapeutycznej łączę podejście psychodymaniczne, psychodramę i narzędzia terapii poznawczo-behawioralnej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Regularnie uczestniczę także w szkoleniach podnosząc swoje kompetencje.

 

Jak wygląda moja praca z klientem?

 

Spotkania rozpoczynam od 1-3 konsultacji, w trakcie których wstępnie wraz z klientem określamy rodzaj jego problemów i trudności. 
Kolejnym krokiem jest zawarcie kontraktu czyli umowy z klientem, która określa cele terapii oraz formy realizacji tych celów.

Czas trwania terapii dostosowuję indywidulanie do potrzeb klienta i zgłaszanych przez niego trudności. Jedno spotkanie trwa przeciętnie 50 minut.